Woonzorg concept Huize Molenveld 

Veel ouderen wonen op dit moment zelfstandig in huizen die niet geschikt zijn om daarin oud te worden en zorg te ontvangen. Denk aan steile trappen, kleine badkamers en weinig voorzieningen in de buurt. Het aanbod van zorgcentra en verpleeghuizen is vaak te algemeen en sluit daarom niet altijd aan op de woon- en zorgbehoeften. Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, wensen persoonlijke zorg die afgestemd is op hun hulpvraag. Bij voorkeur in een omgeving die bij hun maatstaven past en aansluit op hun behoeften en voorkeuren. Huize Molenveld beantwoordt aan deze wensen en eisen.

Huize Molenveld combineert wonen, welzijn en zorg. We werken nauw samen met zorgorganisatie Proteion. Dankzij deze samenwerking, met name op het gebied van kwaliteitsbeleid, ondersteunende systemen, administratie en facturatie, kunnen we ons volledig richten op onze kracht: vanuit passie en professionaliteit kleinschalige ouderenzorg op maat leveren.

Powered by Proteion, noemen we dat.

Strategische samenwerking met Stichting Proteion

Missie

De missie van Huize Molenveld is het bieden van een beschermde woonomgeving aan ouderen die een veilig en goed thuis nodig hebben, waar vraag- en persoonsgerichte zorg wordt geleverd en bijgedragen wordt aan een positieve gezondheidsbeleving.

Visie

Het creëren van de juiste omstandigheden en randvoorwaarden, waardoor een optimale omgeving ontstaat voor de cliënt. We willen onze cliënten het ultieme thuisgevoel geven, dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn, zeggenschap hebben over hun leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, van betekenis zijn voor anderen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Huize Molenveld zet zich in om met alle vormen van ondersteuning aan te sluiten op de vragen en wensen van de bewoners die bij ons wonen en aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de bewoner, familieleden en vertegenwoordigers. Alle overige processen binnen Huize Molenveld zijn daaraan ondersteunend en dienstbaar.

Huize Molenveld combineert beschermd en beschut wonen met elkaar (community). Daar waar gevraagd wordt ook eventuele respijtzorg geleverd.

Klantcontactcentrum Proteion

088 – 850 00 00 en 06 – 46165228

Kernwaarden

Nabijheid

Dit betekent in de directe omgeving. Binnen ons initiatief heeft nabijheid meerdere lagen. Ten eerste gaat het om de nabijheid van de persoon. We willen zorg bieden van mens tot mens, heel dicht bij de persoon en zijn of haar leefstijl.

Ten tweede heeft het een geografisch aspect. We richten ons primair op mensen uit de wijk Fatima en omgeving van Weert. We willen hen een goede woonlocatie bieden nabij de plek waar ze veelal het grootste gedeelte van hun leven hebben doorgebracht en waar hun sociale netwerk is

(Gast)Vrijheid

Iedere cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich thuis en wordt op hartelijke, gelijkwaardige en respectvolle wijze benaderd.

Betrokkenheid

Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn essentieel voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Binnen onze organisatie werken we vanuit een hoge mate van betrokkenheid voor onze cliënt, zijn sociale omgeving, de collega’s en de maatschappij.

Kleinschalig- en huiselijkheid zijn in onze ogen hierbij essentiële elementen. Echte betrokkenheid kan alleen ontstaan als er echt contact is.

Verbondenheid

Het belang van het sociale netwerk van de cliënt voor zijn welzijn wordt onderkend. Zorgmedewerkers spelen ook een grote rol in het hebben en onderhouden van contacten. Het zijn de positieve initiatieven die mensen het gevoel geven dat ze erbij horen.

Ze creëren verbondenheid.

Medische zorg

De medische zorg blijft de verantwoordelijkheid van uw huisarts. Indien nodig/gewenst kan uw huisarts andere behandelaren consulteren zoals bijvoorbeeld een specialist ouderen geneeskunde.